ตัวอย่างงานพิมพ์จากแม่พิมพ์คอนกรีตพิมพ์ลาย

ตัวอย่างงานพิมพ์จากแม่พิมพ์คอนกรีตพิมพ์ลาย

ตัวอย่างผนังคอนกรีตพิมพ์ลายลายหินธรรมชาติ ที่หล่อจากแม่พิมพ์คอนกรีตพิมพ์ลาย โดยใช้น้ำยาแม่พิมพ์คอนกรีตพิมพ์คอนกรีตพิมพ์ลายนี้ เป็นน้ำยาคุณภาพดี ทำให้ได้แม่พิมพ์คอนกรีตพิมพ์ลายที่สวยงาม ตามความต้องการ C mould เราคือผู้จัดจำหน่ายในราคาโรงงาน